Archive

2023 1 2
2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Search

baner1

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2021 р.

Title page

Content

WATER BIORESOURCES

Buzina I.M., Golovan L.V., Chuprina Yu.Yu.

Yelnikova T.O., Kotsyuba I.G., Gerasimchuk O.L., Skyba G.V.

Kovalov M.M., Zvezdun O.M.

Kostousov V.G.

AQUACULTURE

Grynevych N.E., Vodianitskyi O.M., Khomiak O.A., Svitelskyi M.M., Zharchynska V.S.

Dyudyaeva O.A.

Oleshko O.A., Bityutsky V.S., Melnychenko О.M., Demchenko O.A., Timoshok N.O.

Fedorenko M.O., Vdovenko N.M., Poplavska O.S., Matiiv I.L.

Tsurkan L.V.

Shevchenko V.Yu., Kutishchev P.S.

HYDROECOLOGY

Lyanzberh O.V., Yevtushenko O.T.

Matviychuk N.G., Matviychuk B.V., Mozharivska І.А.

Morozov O.V., Morozov V.V., Chaban V.O.

Pichura V.I., Potravka L.O.

Podakov E.S., Kozychar M.V., Olifirenko V.V.

Skok S.V.

METHODS AND TECHNIQUES

Bila T.A., Lyashenko E.V., Okhrimenko O.V.

Melnychenko S.G., Bohadorova L.M., Markeliuk A.V.

Romanchuk M.Ye., Dovhopolyi M.М., Kabak I.S., Pisotskyi Yе.S.

HISTORY PAGES

Bajdak L.A., Dvoretsky A.I., Poleva J.L., Rozhkov V.V.

Buchkovska V.I., Ievstafiieva Yu.M.