Архів номерів

2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Пошук

baner1

baner1

unnamed

banner c111

images

Про журнал

«Водні біоресурси та аквакультура» (Категорія «Б») – наукове фахове видання, засноване Херсонським державним аграрно-економічним університетом у 2017 році.

За своєю тематикою наукове видання орієнтоване на висвітлення та вирішення проблем рибного господарства.

Науковий журнал «Водні біоресурси та аквакультура» засновано  з метою забезпечення науковців і практиків у галузі рибного господарства інформацією щодо результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень з питань охорони, відтворення і культивування водних біоресурсів, їх раціональної промислової експлуатації. 

Ідея створення журналу належить видатному вченому, талановитому педагогу, доктору сільськогосподарських наук, професору, Заслуженому діячу науки і техніки України Юрію Володимировичу Пилипенку. 

Юрій Володимирович Пилипенко народився 28 жовтня 1958 року в місті Херсоні. Отримав освіту на іхтіологічному факультеті Калінінградського технічного інституту рибної промисловості і господарства.

З 1980 року працював старшим лаборантом, старшим науковим співробітником, асистентом, доцентом кафедри рибництва, був заступником декана рибогосподарсько-екологічного факультету Херсонського державного аграрного університету (нині – Херсонський державний аграрно-економічний університет). З 2011 по 2013 рр. працював на посаді першого проректора, проректора з науково-педагогічної роботи університету. Захистив кандидатську дисертацію в 1989 році, докторську – в 2007 році, отримав наукове звання професора в 2008 році. Здійснював керівництво аспірантами і докторантами за спеціальностями «Екологія», «Іхтіологія», «Рибництво» і «Водні біоресурси та аквакультура». Був членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Видання наукового журналу «Водні біоресурси та аквакультура» засновано завдяки особистим зусиллям Юрія Володимировича з метою забезпечення науковців і практиків в галузі рибного господарства інформацією щодо результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень з питань охорони, відтворення і культивування водних біоресурсів, їх раціональної промислової експлуатації. Перші випуски видання вийшли під керівництвом Юрія Володимировича, який був упевнений, що вже в найближчому майбутньому видання наповниться унікальними статтями, які будуть відображати відомості про вагомі здобутки і внески у розвиток рибної промисловості і рибогосподарської науки.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24811-14751ПР від 12.04.2021 р.

Фахова реєстрація: На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі сільськогосподарських наук (101 – Екологія, 207 – Водні біоресурси та аквакультура)

ISSN 2663-5283 (print) 2663-5291 (online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх матеріалів, що надійшли до редакції. До складу редколегії журналу входять впливові українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ЗВО України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання конференцій, обговорень та круглих столів.

Журнал розрахований на науковців та науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів, виробничників, які знайшли своє покликання і присвятили себе розвитку рибної промисловості та рибогосподарської науки.

Запрошуємо до співпраці!