Archive

2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Search

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

 

Issue № 1, 2019 р.

Title page

Content

WATER BIORESOURCES

Bilyk А., Hrudko N.

Koziy M.S., Sherman I.M.

Kutishchev P.S.

Simon M., Zabytivskyi Yu., Hrytsyniak I.

Solomatina V.D., Pinkina T.V., Svitelskyi M.M., Feduchka M.I.

AQUACULTURE

Kozychar M.V., Olifirenko V.V., Podakov Ye.S.

Shekk P.V., Burgaz M.I.

METHODS AND TECHNIQUES

Morozov O.V., Morozov V.V., Isachenko S.O.

Pentilyuk R.S., Soborova O. M., Kudelina O.Y.

PAGES OF MEMORY

Dvoretsky A.I., Bajdak L.A. Professor G. B.

Tkachuk A.I.