Архів номерів

2023 1 2
2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Пошук

baner1

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2018 р.

Title page

Content

BIORESOURCES

Herasymchuk L.O., Valerko R.A., Hrebenchuk L.I.

Koziy O.M. Sherman I.M.

Koziy M.S., Sherman I.M.

Makarenko A.A.

Marenkov O.M., Nesterenko O.S.

Prysiazhniuk N.M., Khomiak O.A., Mykhalskyi O.R.

Soborova O.M.

Solomatina V.D., PinkinaT.V., Svitelskyi M.M.

AQUACULTURE

Нoncharova О.V., Stas M.N., Borodin Y.M., Kolesnik V.I.

Simon M.Yu., Hrytsyniak I.I., Zabytivskyi Yu.M.

Shevchenko, V.Yu., Kovalenko, V.A.

FISHING

Shkarupa O.V., Martsenyuk N.A., Plichko V.F., Martsenyuk V.P.

METHODS AND TECHNIQUES

Biedunkova O.O.

PAGES OF MEMORY

DvoretskyA.I., Bajdak L.A.

Vasyl Petruk