Архів номерів

2020 1
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Пошук

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

 

 

Issue № 1, 2018 р.

Title page

Content

AQUACULTURE

Zapryanova D., Atanasoff A., Nikolov G., Koynarski T.

Koziy A.M., Sherman I.M.

Kornienko V.O., Plugatarov V.A., Moshnjagul K.I.

WATER BIORESOURCES

Sasynovich М.А., Slukvin А.М., Alehnovich А.В.

Marenkov O.M., Zinchenko A.A.

Soborova O.M.

FISHING

Dvoretskyi A.I., Katan L.I., Baidak L.A., Dobrovolska O.V., Rozhkov V.V., Udovytskyi V.O., Volkov V.I., Strilets R.O.

Kharytonov M.M., Onyshchenko O.M., Dvoretsky A.I.

METHODS AND TECHNIQUES

Olifirenko V.V., Kozichar M.V.

Shakhman I.A., Bystriantseva A.N.

PAGES OF MEMORY