Архів номерів

2019 1
2018 1 2
2017 1 2

Пошук

baner1

unnamed

banner c111

images

Процес рецензування

Відповідно до вимог п. 6, пп. 6 наказу МОН № 32 від 15.01.2018 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» подані для опублікування наукові статті підлягають якісному незалежному рецензуванню вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

Відповідно до п. 15 цього наказу Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

Усі статті, що надходять до редакції журналу «Водні біоресурси та аквакультура», проходять процедуру рецензування, яка націлена на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника.

Окремо враховується ступінь відповідності статті, що надійшла до редакції, вимогам до підготовки рукописів до видання у журналі «Водні біоресурси та аквакультура».

Процес рецензування здійснюється членами редколегії. Процедура рецензування є анонімною для рецензента та для автора.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.