Архів номерів

2020 1
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Пошук

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

 

 

Конференції

Завантажити інформаційний лист

 

 

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Факультет рибного господарства та природокористування
Кафедра екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка

 

Конференція відбудеться за підтримки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства рибного господарства України, Інституту агроекології і природокористування НААН України, Інституту рибного господарства НААН України, Мережі центрів аквакультури Центральної та Східної Європи (NACEE), Херсонської обласної державної адміністрації, державних та приватних підприємств рибної галузі в Херсонській області

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції
«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»,
яка відбудеться 22-23 жовтня 2020 р. у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича

  

Тематичні напрями роботи конференції:
1.Теоретичні та прикладні екологічні дослідження
2.Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища
3.Актуальні питання сучасної іхтіології та аквакультури
4.Стійкий розвиток лісового господарства
5.Екологічні та соціально-економічні аспекти сталого розвитку 
6.Сучасні проблеми використання, відтворення та охорони природних ресурсів в контексті сталого розвитку
7.Зміни клімату та їх наслідки для природних екосистем
8.Екологічні та інноваційні технології у сільському господарстві
9.Сучасні підходи до методики викладання дисциплін природничого напряму

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Матеріали доповідей учасників заходу будуть опубліковані в збірнику конференції.
Кожен учасник отримає сертифікат про участь в конференції.

Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2020 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  або подати особисто: 
Øзаявку на участь (форма додається),
Øтекст матеріалів в електронній версії, оформлений згідно вимог (наводяться нижче);
Øздійснити оплату за публікацію матеріалів. 

Матеріали конференції з подальшим доопрацюванням (за необхідністю) можуть бути опубліковані у фахових виданнях «Таврійський науковий вісник», «Водні біоресурси та аквакультура».

Доповіді, тематика яких не відповідає напрямам конференції, і такі, що оформлені без дотримання наведених вимог чи подані невчасно, оргкомітетом розглядатися не будуть.

Публікація матеріалів БЕЗКОШТОВНА!

Конференція буде проведена в Інтернет форматі на основі платформи Zoom.

За результатами конференції буде видано електронну збірку матеріалів конференції. 


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора (наприклад, Євтушенко.doc).

•Обсяг матеріалів, що надаються до друку, – до 4-х сторінок формату А4 (297x210 мм), орієнтація - книжкова. Береги: всі по – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5 (полуторний), абзаци – 12,5 мм. Редактор Microsoft Word у форматі DOC.

•таблиці повинні бути тільки книжкової орієнтації (обов'язково), розмір шрифту 10-14 пт;

•назви рисунків подавати під графічними об'єктами з вирівнюванням по центру (обов'язково), складні рисунки зі значною кількістю об'єктів, а також підписи до них подавати у зв'язаному вигляді (групувати як один об'єкт); підписи до графіків, зроблених в Ехсеl, подавати у нижній частині з вирівнюванням по центру; рисунки приймаються у растрових форматах BMP, TIFF, JPEG, GIF;

•тексти статей повинні бути перевірені на наявність орфографічних та граматичних помилок (обов'язкова вимога);

•Розміщення на сторінці: ініціали та прізвище автора, місце роботи, адреса електронної пошти  друкується зверху з вирівнюванням по правому краю курсивом; за ним через 1 рядок з вирівнюванням по центру – назва статті прописними літерами напівжирним шрифтом; після цього, через 1 рядок – основний текст з вирівнюванням по ширині; 

•під текстом, через рядок, з вирівнюванням по ширині подається список літератури (через 1 інтервал) з розміром шрифту 12 пт; посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках [1].


 

ФОРМА ЗАЯВКИ

ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція
“Екологічні проблеми навколишнього середовища
та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”
22-23 жовтня 2020 року 
м. Херсон, Україна

Заявка в електронному вигляді подається на кожного учасника в одному файлі. Приклад назви файлу: Євтушенко_заявка.doc

У заявці необхідно вказати:

Прізвище, ім’я, по батькові____________________

Посада______________________________________

Науковий ступінь_____________________________

Вчене звання_________________________________

Організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса (країна, місто)_______________________________

Поштова адреса для листування, контактний телефон, е-mail______________________________

Назва наукового напряму______________________

Назва доповіді_______________________________

Технічні засоби, необхідні доповідачу____________

Кількість додаткових збірників_________________

 

Форма участі у конференції:

1) очна (вказати необхідність забронювати місце в готельних номерах студмістечка ХДАУ)

2) заочна (відправка збірника поштою за рахунок одержувача)


 

 ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

22 жовтня 2020 року (онлайн на платформі Zoom):

10:00–10:50 – Відкриття конференції. 
   Пленарне засідання
10:50–11:00 – Перерва.
11:00–12:40  – Секційні засідання 
12:40–13:00 – Перерва.
13:00–15:00 – Секційні засідання 

 

23 жовтня 2020 року (онлайн на платформі Zoom):

10:00 – Підведення підсумків.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

(097) 319-56-40 – Євтушенко Ольга Тарасівна, відповідальний секретар оргкомітету;

(050) 213-76-72 – Пічура Віталій Іванович, завідувач кафедри екології та сталого розвитку імені Ю. В. Пилипенка, голова оргкомітету;

(050) 906-18-99 – Дюдяєва Ольга Анатоліївна, заступник голови оргкомітету.